“Викард България” ООД  е средно голяма организация, занимаваща се с производство и търговия на обзавеждане за баня.

Проектираме и изработваме артикули, съобразени с всички съвременни изисквания на нашите клиенти за модерна, удобна и функ-

ционална баня.

От 1997г. се занимаваме с производство на мебели за баня от високо качествени водоустойчиви материали за които предлагаме от

3 до 5 години гаранция .

Също така през 2011г. пуснахме линия за производство на Акрилни вани с анти-бактериално покритие, както и монтаж на всякакви

видове  тангенторни системи.

На разположение на нашите клиенти са магазините ни в София и Варна, където добре обученият ни персонал, ще може да ви по-

могне да изберете най доброто за вашата баня.

В нашите магазини клиентите ни получават професионален съвет и индивидуално решение.

Изработваме цялостен проект за всяка баня и всеки изискан вкус.

Към днешна дата персонала на фирмата достига 90 човека и нараства със всяка изминала година .През последните години, като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на

потребителските нужди и завишените изисквания към качеството на стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната

ни към световните пазари, коренно променят условията на производство и реализация на потребителските пазари.

Ето защо представянето на бизнес идеята на VICARD е да успее да създаде и поддържа жизнеспособна дейност в условията на

глобализирана конкуренция, световна криза, при рязко променящия се пазар и околна среда където трябва да се задържи и да разв

ие своята дейност.Визията е фирмената устойчивост пред конкуренцията и налагането й на пазара.

Тя има производствена марка, наложила се на пазара вече повече от 22 години, която я отличава от останалите фирми и множество лоялни и доволни клиенти.

В настоящия момент организацията си поставя цели за достигане на организационно съвършенство във всички дейности и услуги които извършва.Повече от 22 години ние активно подкрепяме нашите клиенти при изпълнението и осъществяването на всичките им желания

за ремонта, обзавеждането и декорирането на тяхната баня или мокро помещение. „VICARD” стой в непосредствена близост до

клиентите и съгласува предложенията на стоки и услуги с потребностите им.

Подкрепяме клиентите при осъществяването на интериорните им проекти, защото нашата най-висша цел е те да са доволни,

а целите, които си поставя фирмата за развитието си, зависят от конкурентно способността й запазване на съществуващите и завоюване на нови пазари.

Те могат да бъдат осъществени с професионално изпълнение на задълженията на всяко работно място, с цел  гарантиране на

трайните интереси на потребителите към продуктите на „VICARD”.

Това е производство на конкурентно способни и атрактивни продукти с високо и гарантирано качество, удовлетворяващи изискванията

на пазара и клиентите което в условието на криза, в което се намираме е определящо за оцеляването и развитието на

организацията.

За постигане на тези цели ръководството на фирмата провежда активна и целенасочена работа за пазарно поведение и

оптимизация на отношенията с доставчици и клиенти; на вътрешната структура и организация на работата в дружеството и на раз-

ширяване гамата от изделия, услуги и дистрибуторската си мрежа, скъсяване на работния процес, за достигане на продуктите в по-кратък срок

до крайния потребител, но не за сметка на качеството. „VICARD”  разчита на дългосрочни партньорства, които гарантират успех и

за двете страни.

В този смисъл доверието и взаимната коректност, в стремежа към по-добри постижения, са естествен фактор в сътрудничеството.

Ние сме ориентирани към дългосрочна стратегия, а не към краткосрочен успех.

Осигуряването на успешно бъдеще, икономическата и стратегическа независимост на фирмата са също толкова важни за нас, колк

ото и опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси за бъдещите поколения.“Ние искаме доволни клиенти” с това мото „VICARD” промени представите за клиентски услуги.

Ние предлагаме на нашите клиенти радост и качество на живот, като им помагаме изгодно, качествено и надеждно да реализират

идеите за банята в дома си или в хотелското оборудване.

В нашите магазини клиентите получават: учтивост, консултация, гаранция за най-добра цена като вносител и производител, бързо

обслужване,  голямо разнообразие от стоки на склад, приятна атмосфера.

Тъй като нашата фирма се занимава с производство на стоки и предоставяне на услуги, то е много важно те да съответстват с изискванията на потребителя за цена, качество и срочност на доставката.

Качеството се определя от степента удовлетвореност на клиента от стоката или услугата, а не само от извършената продажба,

защото очакванията на потребителя расте непрекъснато и шанс за оцеляване имат само организациите които подобряват качеств

ото си и ги удовлетворяват.

За организацията определението “КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА” означава: практичност, гаранция, продължителност, комфорт

и сигурност, че сте закупили най – доброто, или това е стока, която отговаря  на изискванията на потребителя и стандартите, и води

до неговото очароване и лоялност.


Адрес:

Our Address:

София, ул. Проф. Иван Гергов 16 А