КАС КОМПЛЕКТ е компания специализирана в няколко основни направления
 • Монтаж на всички видове плоски покривни системи
 • Изграждане и ремонт на скатни покриви и конструкции
 • Хидроизолации на фундаменти,басейни и резервоари
 • Хидроизолации на мостове
 • Изграждане на топлоизолационни системи
 • Доставка и полагане на геотекстили,геокомпозити,зелени покриви.
 • Покривни отводнителни системи
 • Отстраняване на течове чрез инжектиране в бетон
КАС КОМПЛЕКТ разполага с висококфалифициран екип от специалисти и необходимата материално-техническа обезпеченост за своята дейност.
Основната цел на компанията е устойчивост и конкурентно запазване на позициите си на българския пазар, чрез качествено изпълнение.
 При наличието на вече установен пазарен дял и позиции, по отношение строителството и ремонта на всички видове хидроизолации, ние разчитаме на вече създадени добри взаимоотношения с досегашните си партньори и изграденият търговски имидж, както и на възможността за създаване на нови партньорски връзки.
Целите, към които се стремим  са:
 • Покриване на българските и европейски норми за качество;
 • Даване на нови решения за изпълнение на покривни топло и хидроизолации, с цел покриване високите изисквания за такъв род съоръжения.
 • Да популяризира и утвърди услугите, свързани с изграждането и ремонта на покривни площи на вътрешния пазар;
 • Да ориентира фирмата към възможност за разширяване на основната й дейност.

Адрес:

Our Address:

Гр.София бул.Тодор Каблешков бл.114 вх.А офис 18