Тритон ООД е учредена през април 1996г.

Политиката по управление на Тритон ООД е насочена към предоставяне на услуги, свързани с търговия на метали, строителни материали, инструменти, машини и съоръжения, производство на арматурни заготовки с гарантирано качество, отговарящи на изискванията на клиентите, при осигурено опазване на околната среда , поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Тритон ООД притежава собствена складова база  с покрита складова площ 3000 кв.м и открита площ 14000кв. м.

Фирмата разполага със собствен  арматурен двор  с голям капацитет, разполагаме с машини за тониране на  бои и мазилки. Дружеството разполага с два магазина за продажба на железария и бои на дребно

Към настоящият момент числеността на персонала във фирмата  ни  е 30 души притежаващи необходимата квалификация  и мотивация за висококачествен труд.

Акцентът в бъдещото развитие на дейността във фирма Тритон ООД  е поставен върху няколко основни направения:

  • Заздравяване и завоюване на силни позиции  на пазара чрез разширяване  на пазарният дял и поддържане на добър имидж;
  • Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас продукти;
  • Стремеж към по високо качество на изпълнение на търговската дейност и изграждане на клиентски ориентиран модел на обслужване;
  • Постоянно проучване на търсене и предлагане на метали, метални изделия, строителни материали, инструменти, машини и съоръжения за разширяване на асортимента;
  • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;

Тритон ООД има установени директни взаимоотношения с производители от Гърция, Словакия, Сърбия и Турция, което  позволява да предложи  конкурентни цени на българският и европейският пазар.

Продукти

>ЛАМАРИНА

>ТРЪБИ

>ПЛЪТНИ ПРОФИЛИ

>АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО И МРЕЖИ

>ТЕЛОВЕ, ГВОЗДЕИ, МРЕЖИ, ПАНА

>ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

>МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

>ИЗОЛАЦИИ

>СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

>СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

>КОНСУМАТИВИ

 

Адрес:

Our Address:

Сливен, ул.Самуиловско шосе 4А

Telephone: