Стара Загора Проект ЕООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др.

Фирмата разполага със специализирани транспортни средства – бетоносмесители, бетонпомпи, миксер – помпа и товарни автомобили.

Фирмата е правоприемник на съществуващата от 1948 година “Проектанска организация”. До 2000 година дружеството е  в структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София с основен предмет на дейност – научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройство, жилищни и обществени сгради и други услуги и дейности.

Стара Загора Проект ЕООД притежава собствена производствена база “Бетонов център” с два броя бетонови възела за производство на бетонови смеси и оборудване за производство на варови разтвори  в гр.Стара Загора ул. ”Калояновско шосе № 1.

От 2000 г. основен предмет на дейност е производството на бетонови смеси и варови разтвори.

От началото на 2015 г. в помощ на своите партньори Стара Загора Проект предлага нов продукт,

Комплексна услуга – Бетон + Арматура + Изкоп

който включва:

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, трошен камък химични и/или минерални добавки.

Арматура

Във всяка стоманобетонна конструкция, съществено влияние указва армировката В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон).

Изкоп

Масов изкоп на земни маси и извозване

За цената на комплексната услуга – Бетон+Арматура+Изкоп се обърнете към нас

Адрес:

Our Address:

Стара Загора, Калояновско шосе 1

Telephone: