Управител: Ангел Николов Палаозов

„СИГМА – СТРОЙ“ ООД

Е СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ,КОЯТО ИМА КОМПЛЕКСНА НАСОЧЕНОСТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА В:  

 • ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО,ВКЛЮЧИТЕЛНО МАРКЕТИНГ,ПРЕД ПРОЕКТНИ ПРУЧВАНИЯ,ПРОЕКТИРАНЕ И  КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ    
 • СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ
 • ЖИЛИЩНО,ОБЩЕСТВЕНО,ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО И ДРУГИ      
 • ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО     
 •  ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО     
 •  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ   
 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ И ОФИС ПЛОЩИ

Дружеството e ориентирано изцяло към поддържането на европейски стандарти в качеството на своите услуги и продукти и изповядва принципите на клиентоцентричност и етичност във взаимоотношенията си с бизнес партньорите.

Проекти

„СИГМА-СТРОЙ”ООД изгради имиджа си в строителният бранш и се наложи на пазара, като коректен партньор. До настоящия момент фирмата  е  изградила множество обекти в страната и чужбина ,по значимите от които са:

 • –          Kръгово движение ул.”Генерал  Гурко” и ул.”Васил Левски”- гр. Пазарджик
 • –          Възстановяване и изграждане на моста на Лютата над канал „Паша Арк” – гр.Пазарджик
 • –          Вертикална планировка с водопровод и канализация кв.417 ул. ”Д. Дебелянов – гр.Пазарджик
 • –          Преместване на водопровод  с. Добровница
 • –          Довършителни работи на канализация  в инд.зона гр.Пазарджик
 • –          Канализационна връзка между ревизионна шахта и дюкера на р.Марица – гр. Пазарджик
 • –          Подмяна на ВиК по ул.’’Димитър Греков’’ –  гр. Пазарджик
 • –          Канализация с.Добровница – гл. колектор I етап
 • –          Цялостно изграждане на птицеферма за  носачки на ИЛМА-ИЛ ООД в село Мало Конаре ;
 • –          Множество подобекти в “Биовет” АД гр. Пещера;
 • –          Множество подобекти в “Оранжерии  Гимел” с.Звъничево
 • –          Изграждане на две значими за град Пазарджик входи арки;
 • –          Изграждане на жилищни кооперации в гр.Пазарджик;
 • –          Изграждане на  мандра с.Юнаците;
 • –          СМР в предприятие “Петтас България”АД  гр.Ямбол;
 • –          Изграждане на клиника до гр.Мюнхен  Германия;
 • –          СМР на обект ВСХ –“Тракия Папир”АД – гр.Пазарджик
 • –          Социални жилища кв.Изток – гр.Пазарджик

И много други

Адрес:

Our Address:

Пазарджик,бул.Георги Бенковски 46

Telephone: