Прогрес 99 ООД е строителна компания, специализирана в строителството на обществено-административни, жилищни, промишлени и търговски сгради. Разполага с високо квалифицирани екипи в грубото строителство и довършителните строителни работи.

Фирма „Прогрес 99” ООД Фирма „Прогрес 99” ООД може да Ви предложи изпълнение на разнородни строителни дейности

в това число: жилищно строителство, строителство на складови и производствени съоръжения, строителство на църкви,

реставрации на паметници, ремонти на апартаменти, фасади покриви .

Също така фирма „Прогрес 99” ООД може да ви предложи проектиране на желаната от Вас постройка или конструкция. Ние сме готови да работим за Вас! За Нас няма прекалено малък или прекалено голям обект! Прогрес 99 ООД е строителна компания, специализирана в строителството на обществено-административни, жилищни, промишлени и търговски сгради.

Разполага с високо квалифицирани екипи в грубото строителство и довършителните строителни работи.

Ръководството на Прогрес 99 ООД, заедно с всички свои служители гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на възложители и клиенти,

при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в България, гарантира завършването на всички, изпълнявани от фирмата проекти (обекти) в срок.

Мисия

Постигане на изискваното качество на извършваните строително-монтажни работи при оптимални разходи за Дружеството, чрез ефективно използване на технологичните възможности на съоръженията, материалите и човешките ресурси.

Изграждане на убеждението у инвеститори и клиенти, че Дружеството е способно да изпълнява строително-монтажните работи с изискваното качество и да го поддържа постоянно чрез развитие в ръководния и изпълнителския персонал на лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение възложените им задължения и неотменното им деклариране пред клиентите на Дружеството.

Анализиране на резултатите от производствената и търговската дейност на Дружеството и проследяване задоволеността на клиентите от готовия продукт в гаранционния и след гаранционни периоди.

Осигуряване и подържане на изискваното ниво на безопасност на труда, противопожарната охрана и опазване на околната среда по време на извършването на строително-монтажните работи. Изработени обекти

 

Адрес:

Our Address:

гр.Добрич,Бул. 25-ти септември 62А

Telephone:
Web:

-