През 2006 година, отворихме автоматизирана линия за вибро-пресовани бетонни изделия . Линията е съобразена с европейския стандарт за качество и е от най-нов тип. Възможностите и позволяват 1000м2 продукция на ден, като това би удовлетворило нуждите на всеки клиент.

Разполагаме с голяма складова наличност, която създава неограничени възможностти за доставка. UNIPAVE работи с вибропресоваща машина,произведена от HESS Maschinenfabric –   Германия.

Технологията на производство минава през следните етапи:Хомогенно смесване на земновлажния   бетон,пигментите и пресоване в калъпа;Естествено съхнене;Опаковане.

Продуктите имат два слоя, като горният е износоустойчив. Дебелината му 1 см.Съставен е от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти и не поглъща вода.Наличието на такъв слой при двупластовото вибропресоване дава възможност за разнообразно обемно оцветяване и ефект на повърхностната структура.

Благодарение на модулните си размери, продуктите могат да се подреждат в разнообразни комбинации по форма и цвят.

За по-добрите характеристики на изделията се използват специални пластификатори. Продуктите се произвеждат съобразно изискванията на Европейските стандарти и БДС за този вид бетонови изделия и притежават редица експлоатационни качества, сред които:

  • Дълготраен експлоатационен живот: издържат над 70 цикъла замръзване – топене
  • Износоустойчиви : не се рони горният износоустойчив слой и продукта не променя релефа си
  • Мразоустойчиви, с водопоглъщаемост до 6%
  • Висока степен на сцепление: устойчиви на боксуване и подхлъзване
  • Не кристализират соли по повърхността
  • Не се нагряват при висока температура
  • Оцветяването се постига с трайни железооксидни пигменти
  • Полагат се лесно, не увреждат безвъзвратно почвата и могат да се пренареждат, при отстраняване на проблеми на подземната инфраструктура
  • Предпоставка за създаване на уникална градска среда

Бетонови павета

Kачество и устойчивост във всякакви условия за всички декларирани продукти, съобразно стандарта EN 1338, EN 1339, както и EN 1340

Бетонови бордюри

Kачество и устойчивост във всякакви условия за всички декларирани продукти, съобразно стандарта EN 1338, EN 1339, както и EN 1340

Тротоарни плочки

Kачество и устойчивост във всякакви условия за всички декларирани продукти, съобразно стандарта EN 1338, EN 1339, както и EN 1340

Паркинг елементи

Kачество и устойчивост във всякакви условия за всички декларирани продукти, съобразно стандарта EN 1338, EN 1339, както и EN 1340

 

Адрес:

Our Address:

бул. Ботевградско шосе 260

Web:

-