Фирма Павексим ООД извършва митническо, счетоводно и данъчно обслужване на фирми и физически лица в защита на техните интереси на територията на Р.България

Дружеството се състои от амбициозен и отговорен колектив, с дългогодишен опит в сферата на митническото представителство. Осигуряваме необходимите условия при търсена полезност от страна на клиента. Реагираме бързо и адекватно към неочакваните изменения на пазара.

Непрекъснатия стремеж към оптимизиране на работния процес, повишава равнището на обслужване, което фирмата си поставя за цел – индивидуално, съобразено със специфичните изисквания на клиентите.

Услуги:

 • Пряко представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица пред митническите органи на Република България;
 • Манифестиране;
 • Подготовка на документи за представяне на стоките пред митническите органи (митнически манифест, митническа декларация (ЕАД, ДЕАД, ДС);
 • Подготовка на документи за получаване на разрешение от митническите органи за учредяване на митнически икономически режими;
 • Водене на отчетност съгласно законовите изисквания;
 • Закриване на митнически икономически режими и подготовка на отчет пред митническите органи;
 • Осъществяване на митнически формалности пред митническите учреждения за внасяне/изнасяне на стоки;
 • Подготовка на документи и съдействие за получаване на разрешение за използване на опростени процедури и оформяне на място;
 • Подготовка на документи и съдействие за получаване на разрешение за откриване и управление на склад под митнически контрол;
 • Подготовка на документи и извършване на митнически формалности за превоз на стоки под покритието на карнети TIR и АТА;
 • Представителство и извършване на действия и процедури във връзка с движение на акцизни стоки, при режим отложено плащане на акциз, изготвяне и подаване на акцизни декларации и други.
 • Консултации, изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации, представителство пред Национална агенция по приходите, Националния статистически институт и Агенция Митници във връзка с вътреобщностната търговия със стоки между Република България и държавите от Европейския съюз.
 • Логистика и спедиция
 • Куриерски услуги

Адрес:

Our Address:

Шумен, бул. Ришки проход 54, ет. 3, офис 1

Telephone:
Web:

-