ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ВСИЧКИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА – НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Адрес:

Our Address:

гр. Русе, НИКОЛА ТАБАКОВ 2

Telephone:
Email:

-

Web:

-