МЦ предлага интелигентни и систематични решения за различни сектори на индустрията и икономиката и активна подкрепа и съвети при изпълнението на Вашите проекти.

Разнообразието от продукти и услуги на МЦ-Баухеми е толкова голямо, колкото са различни предизвикателствата в съвременното строителство.

Фирмата предлага решения за следните области на приложение:

– Химическа и Фармацевтична промишленост
– Възстановяване на сгради и конструкции
– Производство на бетон
– Управление на недвижими имоти
– Хранително-вкусова промишленост
– Автомобилна промишленост, металургия и машиностроене
– Строеж и поддръжка на пътища
– Питейни и отпадни води
– Електрически стоки и електронна промишленост
– Енергетика
– Многоетажни автомобилни паркинги.

УСЛУГИ:

Защита на сгради и съоръжения

Минерални продукти и системи за защита на резервоари за питейни и отпадни води.

Хидроизолиране на сгради и съоръжения

Полимерно-модифицирани битумни системи без разтворители, подходящи за ръчно и машинно полагане /високо-еластични, покриващи пукнатини, устойчиви и на вода под налягане/, както и хидроизолиране с чрез инжектиране с хидроструктурни смоли.

Реставрация на сгради

Защита на сгради и конструкции от води и соли, предизвикващи вътрешни и външни разрушения на сутеренни фасадни стени: реставрации на зидарии, уплътняващи материали, изграждане на хоризонтални бариери, и др.

Спиране на течове чрез инжектиране

Еластомерни смоли за дългоустойчиво хидроизолиране на напукани стоманобетонни конструкции, подложени дори на високи динамични натоварвания: движението на пукнатините се абсорбира от високата и постоянна еластичност на продуктите, като същевременно се гарантира надеждна хидроизолация.

Възстановяване статиката на елементи

Специфични инжекционни системи, състоящи се от изключително ниско-вискозни дуромерни смоли до високоякостни еластомерни смоли и минерални суспензии, за възстановяване на конструктивни елементи.

Адрес:

Our Address:

София, бул. Искърско шосе 7

Telephone: