МИКС КОНСТРЪКШЪН е една от водещите строителни компании в България специализирани в изграждането на индустриални /промишлени, административни, обществени и търговски сгради, логистични и сервизни центрове/ и инфраструктурни проекти.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е регистриранo през 2006 година, след преструктурирането на създаденотo през 1993 г. МИКС-ПС ООД, като наследява от нея натрупания богат управленски и строителен опит.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД се стреми да предлага цялостно решение на своите клиенти чрез пълната гама услуги: инвестиционни проучвания, осигуряване на терен, проектиране и строителство.

Дружеството разполага със съвременен, модерен завод за стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики в проектирането и производството на напрегнат и ненапрегнат сглобяем стоманобетон.

Фирмената политика на компанията е насочена към непрекъснато модернизиране, усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите продукти и услугите с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване изискванията на инвеститорите.

Във фирмата е внедрена интегрирана система за управление на качество по ISO 9001; безопасни условия на труда BS ОHSAS 18001 и опазване на околната среда ISO 14001 и сертифицирана от Germanisher LIoyd Certification GmbH

Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България.

Висококвалифицираните специалисти, отговорната и качествена работа, умелото управление ни позволяват да устоим на най-големите съвременни, архитектурни и инженерингови предизвикателства.

В своята дейност МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД залага на коректност към партньорите, високо качество на строителството  и креативност в  управлението.

Основни фактори за конкурентността на МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

  • Богат професионален опит и референции
  • Коректност
  • Високо качество
  • Кратки срокове за изпълнение
  • Атрактивно ценообразуване
  • Преференциални договорни условия
  • Гъвкавост
  • Собствен модерен завод за производство на стоманобетон

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е динамично развиваща се компания, чиято успешна дейност на пазара за строителни услуги в България я наложи като търсен и коректен партньор и превърна името й в символ на качество, бързина и новаторски подход.

 

Инфраструктура

Пътищата остават приоритет номер едно в обозримото бъдеще. Микс Констръкшън участва в този процес с изграждането на мостови конструкции. В нашият завод се произвеждат предварително напрегнати мостови греди. Ние гарантираме за качеството на вложените материали и точност при монтажа на стоманобетонните конструкции.

Ние комбинираме най-добрите качества на всеки материал с икономически смислена и функционално оптимизирана обща концепция. Нашият избор за системи за строеж на мостове се основава на дългогодишен опит.

Click to enlarge image 2.jpg

Производство на стоманобетонни конструкции

Водещо отношение при всеки проект е технологията. Проектантът технолог определя какво е необходимо за производството и от това произлиза нуждата от един или друг тип сграда. Това предполага използването на едни или други видове конструкции за осигуряване на производствения поток при съответни подпорни разстояния и височини на помещенията.

Стоманобетоновите конструкции, произведени в заводски условия, имат за цел да осигурят тези технологични изисквания към всеки проект. Предимството им е в покриването на големи технологични отвори, ниската експлоатационна поддръжка във времето, естетичния външен вид, покриване нормите на пожаробезопасност без допълнителна обработка и бързия монтаж.

За нуждите на пазара изградихме нов завод за сглобяеми стоманобетонови конструкции в София с най-съвременно оборудване и с висок производствен капацитет. Това ни позволява да изработваме конструкции с високи марки бетон и преодоляване на подпорни  разстояния до 30 м.

 

Транспорт

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД разполага с модерен автопарк от тежки товарни превозни средства, което ни позволява сигурно и безопасно да транспортираме произведените стоманобетонни елементи и конструкции в кратки срокове и без да бъде нарушена тяхната цялост.

 

Кариери

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД разглежда способността да се подбират и назначават висококвалифицирани хора, като необходимо условие за развитието на бизнеса.

Стремим се да предлагаме на персонала си творчески предизвикателна и стабилна трудова среда, в която всеки може да получи както съответното възнаграждение за приноса си към компанията така и неограничени възможности за длъжностно и професионално израстване.

За повече информация, вижте подробности в конкретните свободни позиции.

Ако не намирате конкретна позиция като свободна в момента, но проявявате интерес към нас, можете да изпратите автобиографията си в направление „Човешки ресурси“  от тук. Всички кандидатури се разглеждат строго конфиденциално.

Присъединете се към нас!

Адрес:

Our Address:

София, ул. Луи Айер 2