Управител: Николай Костадинов Янакиев

Предмет на дейност: строителство на жилищни,административни,обществени и др.сгради

Адрес:

Our Address:

Каварна, Добротица №32

Web:

-