CABANA PROPERTY е фирма, която изпълнява пълния набор от услуги в областта на строителните инвестиции- посредничество при сделки с недвижими имоти,инвестиционно проектиране и управление на проектна документация.

“Cabana Property” ЕООД е водеща фирма в областта на недвижимите имоти в гр.Варна и страната. Предлагаме професионално и модерно обслужване, ориентирано към непрекъснато нарастващите и разнообразни изисквания на клиентите.

В модернизирания ни сайт ще намерите пълна информация и богат снимков материал за всичките ни обекти в Варна и страната.

ОБЯВИ:

УСЛУГИ – CABANA PROPERTY

В дългогодишната си работа на пазара на недвижими имоти, Cabana Property, си е спечелила доверието и признанието на своите клиенти, като коректен, отговорен и дискретен посредник, който винаги финализира поетите задължения.

 • Посредничество при покупко-продажба и наемни отношения на
  всички типове имоти – жилища, търговски помещения, земи и други
 • Пазарни проучвания на недвижими имоти
 • Консултации по сделки и правни въпроси
 • Съдействие при получаване на кредит за покупка на недвижим имот
 • Проверка за наличие на тежести върху имота и изрядност на
  документацията
 • Подготовка на всички видове документи за успешно реализиране на
  сделките
 • Консултации за вътрешно преустройство, дизайн и обзавеждане на закупени недвижими имоти
 • Предпроектно и проектно консултиране на строително-инвестиционни проекти за жилищни и бизнес площи

ЗПОЛЗВАЙКИ НАШИТЕ УСЛУГИ ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

Амбиция на “Cabana Property ЕООД” от самото и създаване е сформирането на отлични работни екипи от образовани и мотивирани млади хора, специализирани в различни сектори на пазара за имоти. Нашите брокери преминават през непрекъснати обучения и тренинги и с удоволствие можем да твърдим, че са едни от най-добрите професионалисти на пазара. Ние знаем, че покупката на имот е значима стъпка в живота Ви и се стремим да Ви предложим най-качественото и пълно обслужване.

                                               Предизвикателството сте Вие!!!

Icon

СИГУРНОСТ В ЗАКОННОСТТА НА СДЕЛКАТА

Нашите брокери ще Ви консултират и ще бъдат с Вас от приемането на Вашата заявка до получаването на ключа за Вашия нов дом.

 

Icon

ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГАЖИМЕНТ ОТ НАША СТРАНА

За нас е удоволствие да работим с Вас и за Вас…

 

Icon

НАЙ-ДОБРАТА ОФЕРТА ЗА ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАТЕ

Ние ще ви консултираме професионално при инвестиране, с цел реализиране на максимален доход чрез имот!

 

Архитектура

Проектиране в широк спектър сгради и стилове – еднофамилни жилищни сгради (къщи), многофамилни сгради (жилищни блокове), хотели, ресторанти, търговски и офисни сгради, вилни селища, промишлени сгради (складове, логистика, автосервизи, производства), нискоенергийни сгради, храмове, преустройства и реконструкции и др. Разработваме и проекти за благоустройство, паркоустройство и озеленяване в сътрудничество с няколко бюра ландшафтни архитекти.

Предлагаме изработката на пълен комплект инвестиционни проекти по всички части и във всички фази. Работим с няколко екипа утвърдени инженерни специалисти.

Градоустройство

От избор на терен до виза за проектиране

Имаме богат специализиран опит в градоустройството. Предлагаме консултации и всички необходими проектантски дейности от избор на подходящ терен (имот) за съответната инвестиционна инициатива до получаване на виза за проектиране. Основни услуги:

 • Анализ на недвижими имоти – характеристики, устройствен статут, възможности за застрояване, ограничения, техническа инфраструктура, необходими процедури
 • Предпроектни обемно-пространствени проучвания – предварителен идеен архитектурен проект за изследване на вариантите и възможностите за реализация на инвестиционното намерение
 • Изработка на Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за регулация и застрояване (ПРЗ) и техните изменения (ИПРЗ), работни устройствени планове (РУП)
 • Други  – обединяване и разделяне на имоти, включване в регулация, застрояване без регулация и др.
 • Мотивирани предложения за виза за проектиране

Адрес:

Our Address:

Варна ул. Стара Планина №2

Web:

-