ЗСК Стара Загора е група от строителни фирми с утвърдени традиции и професионализъм в производството и монтажа на сглобяеми стоманобетонни конструкции и строителни продукти. Основано през 1959 година като Завод за стоманобетонни конструкции, предприятието се развива с бързи темпове и през 70-те и 80-те година на 20-ти век вече е едно от най-големите предприятия в страната за строителство на промишлени сгради. Тук са произведени повече от 3 мил. куб. м. конструкции от сглобяем стоманобетон. Основната част от това производство е предназначено за стотици обекти в цялата страна, между които: едноетажни и многоетажни промишлени и складови сгради; многоетажни жилищни и обществени сгради; инженерни съоръжения – мостове, водостоци, подпорни стени, подлези; уникални конструкции за сгради и съоръжения за добив на електро енергия, пречиствателни станции и др.

ЗСК ООД

ЗСК ООД разполага с уникално оборудване за да произведе точните елементи за Вашата конструкция от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон.

ЗСК Монтажи ООД

Монтажна дейност

ЗСК Монтажи ООД е специализирано в строително-монтажни дейности, като изпълнява промишлени, търговски, логистични и др. обекти с конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон. Дружеството, също така, заготвя и монтира метални конструкции, изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура.

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕДИМСТВА

Избирайки Стоманобетонните Конструкции Вие придобивате следните важни предимств:

 • Гъвкавост – Ако вашия проект се нуждае от смесени конструкции и иновативни решения – ЗСК Ви дава свободата да реализирате Вашите виждания.
 • Ниски разходи за поддръжка – стоманобетонните конструкции не се нуждаят от допълнителна обработка против корозия или огнеустойчивост.
 • Здравина на кострукцията – якостта на бетона нараства с течение на времето. Експериментите показват, че стоманобетоновите конструкции могат да осигурят експлоатационен срок повече от 100 години.

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

Избирайки Ни за партньор Вие придобивате следните важни предимства:

 • Дългогодишният опит на управляващия екип и ключовите специалисти в производството и монтажа на промишлен стоманобетон;
 • Централното географско разположение на производствената база, предоставящо възможност за покриване на голяма част от територията на страната (транспортните разходи са важен елемент от себестойността на стоманобетонните конструкции)
 • Технологично оборудване за изделията от предварително напрегнат стоманобетон, позволяващо реализация на големи обеми в кратки срокове, съчетано с достатъчно складова площ за съхранение преди експедиция и монтаж (важно предимство при инженерните съоръжения и големите инвестиционни проекти)
 • Широка партньоркса мрежа от опитни проектанти, познаващи както възможностите на сглобяемия стоманобетон, така и конструктивните предимства на производителя.

ЗСК МОНТАЖИ ООД

ЗСК Монтажи ООД изпълнява промишлени, търговски, логистични и др. обекти с конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон.

Дружеството заготвя и монтира и метални конструкции, изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура.

Вписано е в Централния професионален регистър на строителите с право да изпълнява строежи от втора до пета категория.

Дружеството притежава Сертификат като носител на сребърна награда в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати добри резултати през 2016 год. в изпълнението на строежи от високото строителство.

В своята досегашна история има изпълнени по всички краища на България редица обекти, сред които са :

 • 32 ЕДРОПЛОЩНИ ХИПЕРМАРКЕТА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ
 • Шивашка Фабрика „КМТ БГ“, с. Белозем
 • Пивоварна „ЗАГОРКА“, гр. Стара Загора
 • Консервна Фабрика „КОНЕКС ТИВА“, с. Оризово
 • Логистичен центът, гр. Пловдив
 • Склад Филипекс, гр. Пловдив;
 • Тютюнева фабрика „Кингс Табако“, гр. Пловдив
 • Цех за екструдиране на многостенни плоскости от поликарбонат „ПАНХИМ“, гр. Стара Загора
 • ПИВОВАРНА „АСТИКА“ гр. Хасково
 • ПРЕДАЧНА ФАБРИКА „БУЛСАФИЛ“, с. Скутаре
 • ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ „СТАНДАРТ ПРОФИЛ“, гр. Стара Загора
 • ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ „ ПИМ“ ,гр. Хасково
 • ЗАВОД ЗА ЦИЛИНДРИ „ПАЛФИНГЕР“ , с. Тенево
 • ТЪРГОВСКО – ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКС ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКА ТЕХНИКА „МЕГАТРОН“ , гр. Стара Загора
 • СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕСТИЛАТ , с. Катуница
 • ВИНПРОМ „ПЕЩЕРА“ , гр. ПЕЩЕРА
 • СКЛАДОВА БАЗА НА „ИТТ“ , гр. Стара Загора
 • ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ТЕХНОФОС“, гр. Девня
 • ЛОГИСТИЧНА БАЗА ЛИДЛ , с. КАБИЛЕ, Ямболско;
 • ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И ОТКРИТО КОМПОСТИРАНЕ, гр. Стара Загора
 • ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНИКА ОСРАМ , с. Труд;
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА КОЗМЕТИКА , с. Царацово;
 • Магазин ПРАКТИКЕР , РУСЕ , Стара Загора , ЯМБОЛ И ДР.;
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЧАСТИ ЗА ЛОВНО ОРЪЖИЕ, гр. Габрово;
 • ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ, гр. Добрич;
 • СКЛАДОВА БАЗА ТЕХНОПОЛИС , Елин Пелин;
 • Магазин ТЕХНОПОЛИС ………………………
 • Логистичен Център ОЙРОШПЕД, Стара Загора, Русе;
 • „БИОВЕТ“ АД – гр. Разград

Адрес:

Our Address:

Стара Загора 6000, кв. Индустриален 1

Telephone:
Email: