ЗСК” ООД е фирма, която се намира на територията на град Стара Загора, на адрес ул. Индустриална № 1. Основната икономическа дейност на дружеството е насочена в областта на: производство и монтаж на сглобяеми конструкции от стоманобетон.
„ЗСК” ООД е строително дружество, чието правна форма е с ограничена отговорност. Основните услуги, които фирмата предлага са следните:

– Проектиране, производство, доставка и монтаж на сглобяеми конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон за производствени, търговски и обществени сгради ;
– Стоманобетонни елементи за пътни, мостови и други инженерни съоръжения ;
– Заготовка и монтаж на метални и смесени конструкции ;
– Сертифицирана интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите:
* ISO 9001:2008
* ISO 14001:2004

В пазарната стратегия на дружеството са заложени два основни сегмента:
– Инженерни съоръжения за големи инфраструктурни проекти (автомагистрали, ж.п. инфраструктура, В и К съоръжения и други);
– Частни инвеститори в малки, средни и големи търговски, логистични и индустриални проекти.

Фирмата разполага с богата производствена база, технологично оборудване и собствена строителна лаборатория. Функционира система за производствен контрол, част от интегрираната система за управление. Произвежданите продукти са сертифицирани в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Във фирмата работят високо квалифицирани работници, служители и инженерно – технически кадри с отличен професионален и организационен опит.

Свържете се с професионалистите от „ЗСК” ООД на посочените координати

Адрес:

Our Address:

Стара Загора, ул. ИНДУСТРИАЛНА 1

Telephone:
Email: