ЕНЛАЙТМЕНТ ООД е създадена през 2009 година.

Екипът е от млади професионалисти, като основен мотивационен фактор  са предлагане и ефективно въвеждане на ефективни решения за всеки конкретен казус и проект, който нашите клиенти ни поставят или възлагат.

ЕНЛАЙТМЕНТ ООД участва в проекти свързани с изграждане на критична инфраструктура от 2007г, като основен фокус е строителството на водопроводна и канализационна инфраструктура.

През последните 3 години ЕНЛАЙТМЕНТ ООД е взел участие в над 90% от водопроводните и канализационни проекти в България.

Друго направление в деиноста на ЕНЛАЙТМЕНТ ООД е доставка на различни машини и компоненти за „ВиК“ операторите в България.

Фирмата има над 80% пазарен дял и покритие в доставка на канализационни дюзи и маркучи, хидравлични компоненти и други съоръжения за рехабилитация и поддръжка на канализационни колектори.

ЕНЛАЙТМЕНТ ООД е специализирана в следните технологии за изпълнение на проекти от критичната инфраструктура:

  • Каналокопаене – тази технология използва високо ефективни машини (тренчери). Технологията позволява прокопаване на траншеи с ширина до 1000 мм и дълбочина до 3500 мм.
  • Технология „РИПЕРИРАНЕ НА СКАЛИ С КОФА“- това е най-новата за ЕВРОПА,  Технологията се състои в използването на специални риперни кофи които използват кинетиката и хидравликата на багера да „разкъсват“ скалата, вместо да я къртят както е в случай на хидравличен чук.
  • Хоризонтално сондиране – технологията е използване за полагане на водопроводи с диаметър от 90мм до 1000 мм. Дължините на отделните сондажи достигат до 120 м, като има възможност да се правят и до два сондажа на работен ден.
  • Технология „ПАЙП БЪРСТИНГ“- тази безизкопна технология е най-бързия и ефективен метод за подмяна на компроментирани тръбопроводи. Технологията използва хидравлично задвижвани машини за „бърстване (разрушаване)“ на амортизирани тръбопроводи като е възможно увеличаване диаметъра на новолопожената тръба спрямо старата.

Друго основна направление ЕНЛАЙТМЕНТ ООД е доставка на различни машини и компоненти за „ВиК“ операторите в България. Фирмата има над 80% пазарен дял и покритие в доставка на канализационни дюзи и маркучи, хидравлични компоненти и други съоръжения за рехабилитация и поддръжка на канализационни колектори.

Адрес:

Our Address:

София, ж.к. Младост 4, бл.449