Еврогео Груп ООД е основана на 23 Юли 2009 година и е фирма в сферата на строителството /гиодезия/ със седалище в София на адрес: ул. Георги Обретенов 9

Управители: 

ДИАНА ИВАНОВА НИКОЛЧЕВА
ТИМЕ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ТИМЕ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ДИАНА ИВАНОВА НИКОЛЧЕВА
АТАНАС КОСТАДИНОВ КИСЬОВ
ДАНИЕЛ ТОШКОВ БОЖАНОВ

Основна дейност: създаване на геодезични мрежи с различно предназначение, извършване на всички видове измервания, свързани с кадастъра, вертикално планиране на различни терени, изследване на геодинамични и геомеханични явления и деформации на съоръжения, земеразделяне, проектиране и изработване на регулационни и застроителни планове, комасация, трасировки, обработка на данни и създаване на цифрови кадастрални планове, пътно строителство

Адрес:

Our Address:

София, ул. Георги Обретенов 9

Telephone:
Web:

-