Управител: Костадин Георгиев Нищелков

 

 Дейност:

 • покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид
 • продажба на стоки от собствено производство
 • търговско представителство и посредничество
 • комисионни, спедиционни и превозни сделки
 • складови сделки
 • лицензионни сделки
 • стоков контрол
 • сделки с интелектуална собственост
 • хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги
 • покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 • лизинг.

Адрес:

Our Address:

Габрово,ул. Прохлада 5

Web:

-