Всички цени са ориентировъчни.Те се променят в зависимоста големината и сложноста на обекта. Важно е да се уточни дали офертата трябва да бъде направена само за труд или за труд с материали.

Окончателна оферта може да получите след среща с наш представител. При съгласие от страна на клиента се подписва договор за изпълнение.

В него са описани строително-монтажните работи и срока за изпълнение. Начина на плащане е поетапно на вноски.

 

Изпълнение на груб стоеж

Грубият строеж. Включва всички строителни дейности.необходими за изграждането на конструкцията. Ограждащите стени и покрива.

 

Кофражни работи

За достигане на точната геометря на зградата.е необходимо вертикалните и хоризонтални кофражи да се изпълняват с точност до няколко мм отклонение за целия размер. Нелинейните отклонения водят до преразход на бетон и допълнителни довършителни работи. Гладкостта и плътността на кофражната форма. Спомага за получаване на уплътнени и неструктурирани бетонови повърхности.

Цени за кофражни работи труд плюс материали;

 • Кофраж-от 20 до 35 лв./кв.м.
 • Кофраж начупени форми –от 25 до 40 лв/кв.м.

 

Арматурни работи

При правилно проектирано и монтаж. Могат да се постигнат до 10% икономия на арматурно желязо. Без нарушаване здравината на конструкцията

Цени за арматурни рабори

 • Доставка заготовка.фиксатори и арматурна тел за монтаж-от 1.09 до 1.48 лв./кг
 • Монтаж на обекта труд- от 0.18 до 0.45 лв/кг

 

Бетонови работи

От състава на бетона. Правилното полагане и грижите за бетона зависи конструктивната здравина и дълговечност на зградата

Цени за бетонови работи

 • Доставка на бетон и механизация за полагане –от 120 до 140 лв./куб.м.
 • Труд за полагане вибриране и грижи за бетона – от 5 до 30 лв/куб.м.
 • Зидария от тухли за стени
 • Основното материали, които се използват за зидария са керамичните тухли и клетъчен бетон  Ytong (газобетон) От своя страна керамичните тухли са с хоризонтални и вертикални фуги.  Всеки от посочените материали си има предимства и недостатъци но практиката показва масовото им приложение в строителството
 • Цени за квадратен метър зидария при 25 см. Дебелина
 • Тухла четворка. труд  8-13 лв.
 • Тухли Ytong.   труд  10-18лв
 • Керамични блокове с вертикални кухини POROTHERM . труд 10-15 лв.

Адрес:

Our Address:

Бургас

Telephone:
Web:

-