„Даскон“ ЕООД е инвестиционна компания с предмет на дейност изграждане на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти. Компанията предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения и развива инвестиционна дейност в собствени проекти. В периода от учредяването си насам „Даскон“ ЕООД е реализирала проекти за инфраструктурно, градско жилищно и офис строителство, ваканционни и бизнес имоти. Фирмата е успяла да се наложи като надежден и стабилен партньор, както сред български, така и сред чуждестранни компании – инвеститори. „Даскон“ ЕООД работи успешно с партньори както от България, така и от цяла Европа и Русия.

Мисия

Мисията на „Даскон“ ЕООД е да реализира висока рентабилност на собствените си проекти посредством предоставяне качествени и конкурентни решения в областта на инфраструктурното, високото и ниското строителство. Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски, ваканциони проекти или проекти за обществена инфраструктура, компанията има готовност с подходящите решения.

Визията за развитие на „Даскон“ ЕООД е да създава стандарти в областта на надеждното и качествено строителство в България. Тя се основава на три основни стълба:

 • Да печелим и пазим доверието и уважаванието на клиентите и партньорите си, да отговаряме на техните нужди и да изпълняваме коректно всеки ангажимент към тях.
 • Да създаваме на служителите си възможности за развитие и да възнаграждаваме успеха.
 • Да помагаме за по-доброто качество на живот и развитието на местните общности там, където работим.

В работата си екипът на „Даскон“ ЕООД се ръководи от следните принципи:

 • Етика – честност и справедливост
 • Стабилност – качество и надеждност на изпълнението
 • Сигурност и безопасност
 • Устойчиво развитие в полза на компанията, клиентите и обществото

Ресурси

„Даскон“ ЕООД разполага с необходимия ресурс от съвременна техника и опит за извършане на мащабни строителни дейности на територията на цялата страна. Компанията разполага със собствен модерен автопарк, състоящ се oт строителна техника, в това число багери, камиони, бетоновози, бетонпомпи, автокранове, булдозери, валяци, прицепи, челни товарачи и мини челни товарачи, автокранове, кулокранове и подемници, минибусове и леки коли за извозване на работници и служители, както й цялата необходима техника – машини и съоръжения, необходими за нормално протичане на строителния процес. „Даскон“ ЕООД разполага с необходимата механизация за извършването на дълбочинно и височинно строителство, изпълнението на инфраструктурни проекти (ВиК, саниране, пътища, мостове и т.н), както и изпълнението на всякакъв вид строителни операции, свързани със жилищно и промишлено строителство.

Сертификати

Производството и управлението на дейността се осъществява в условията на внедрени и поддържани системи за:

 • Управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008;
 • Здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007; и
 • Опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2005;

в областта на строителство, строително монтажни и строително ремонтни дейности.

„Даскон“ ЕООД e вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност е неделима част от бизнеса на „Даскон“ ЕООД. С дейността си компанията допринася за местните общности – не само чрез сградите и инфраструктурните проекти, които реализира, но и чрез подкрепа за добри каузи в полза на обществото.

В цялостната стратегия за социална отговорност на „Даскон” ЕООД са включени няколко основни направления:

 • Грижа за местните общности – „Даскон“ ЕООД осигурява подкрепа за деца в неравностойно положение и реализира проекти от обществена значимост в регионите, в които работи.
 • Грижа за околната среда – „Даскон“ ЕООД развива дейността си с грижа за опазване на околната среда

Грижа за безопасността на служителите – „Даскон“ ЕООД осигурява подходяща и безопасна работна среда за своите служители.

 

ДЕЙНОСТИ

„Даскон“ ЕООД е надежден и коректен партньор за изпълнение на всички видове проекти за инфраструктурно и градско строителство. Компанията предлага следните услуги:

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

 • Строителство на обществени, жилищни сгради и инжeнерна инфраструра
 • Високо строителство
 • Инфраструктурни проекти
 • Водопроводи и канализация
 • Пътища и мостове
 • Масивни, метални и стоманенобетонни конструкции
 • Брегоукрепване
 • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стени
 • Оборудване и обзавеждане
 • Предаване и въвеждане в експлоатация на строежите
 • Гаранционна и следгаранционна поддръжка

 

СТРОИТЕЛСТВО СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

„Даскон“ ЕООД е дружество, специализирано в областта на „строителство срещу обезщетение“. Компанията предлага конкурентни решения, съобразени с нуждите на клиента:

 • Най-високо съотношение между качество и процент обезщетение в района
 • Предимство при избора на апартаменти, офиси или къщи
 • Оптимална крайна стойност на инвестиционния обект
 • Ефективно оползотворяване на парцела
 • Нисък процент общи части
 • Оптимизиране на разходите за строителство
 • Гаранции за качество и срокове при изпълнение на обекта
 • Балансиран предварителен договор
 • Партньор със сериозен опит при реализацията на подобни проекти.

 

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

„Даскон“ ЕООД предлага екстериорни решения, съобразени с нуждите на всеки клиент. При нас можете да получите най-добрите предложения за:

 • Външно осветление
 • Озеленяване
 • Басейни, джакузита и водни съоръжения
 • Барбекю, веранди и алеи
 • Водосточни тръби, суха каменна зидария
 • Портали, огради, перила
 • Дърводелски изделия
 • Градински постройки

 

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

„Даскон“ ЕООД предлага цялостни решения за вътрешно обзавеждане, които включват разработване на проект, консултации и извършване на ремонтно–довършителни работи. Компанията има опит в:

 • Изграждане на електро и осветителни инсталации
 • Монтиране на отоплителни инсталации
 • Цялостно обзавеждане
 • Декорации и подови настилки

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

„Даскон“ ЕООД изпълнява реконструкцията и реставрация на сгради паметници на културата и стари къщи. Всички подобрения и ремонтни дейности се извършват без да се нарушава цялостната визия на сградата, като същевременно с това се осигуряват и всички съвременни удобства на бъдещите ползватели.

 

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ

„Даскон“ ЕООД предлага услуги с най-високо качество в областта на архитектурата, дизайна и пълното комплексно проектиране – проекти по всички части: архитектура, конструкции, ВиК, електроинсталации, отопление, вентилация и климатизация, вертикална планировка, озеленяване и благоустройство, количествени сметки, план за безопасност и здравe.

 

ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

„Даскон“ ЕООД предлага цялостно планиране на малки и големи инвестиционни проекти от начало до край. Компанията помага на клиента през всички етапи на подготовката и реализацията на инвестиционния проект – от инвестиционното проучване и бюджетиране на проекта до осигуряването на терен, проектиране, избор на материали и строителство.

Адрес:

Our Address:

Бургас, ул. Александър Стамболийски №53

Telephone: