Управител: Ганчо Красимиров Попов

Основна дейност: изграждането на жилищни сгради със средно и ниско застрояване, както и ремонт на вече съществуващи такива.

Адрес:

Our Address:

Добрич, ул. Витоша 16

Telephone:
Web:

-