Приоритети, насоки и цели на БАГАТУР ООД:
Основен приоритет на БАГАТУР ООД е качественият продукт предаден в договореният срок. За момента фирмата развива дейност като проектант, строител и предприемач. Точност, коректност и професионализъм към инвеститори, клиенти и колеги – това сме ние БАГАТУР. Тези ни качества ни помагат да развиваме и утвърждаваме нашите позиции на строителния пазар. Целта ни е скромна: Да сме сред най-добрите, а клиентите ни да са най-доволни във всяко едно отношение!
Оборудване на фирмата:
-Тежка механизация за изпълнение на изкопни и транспортни работи.
-Механизация за изпълнение на бетонови работи.
-Подемно транспортна техника – автокранове и вишки .
-Малка механизация за изпълнение на водопроводи и канализация всички диаметри.
-Механизация и кофражи “PERI” за изпълнение на всякакъв вид кофражни работи.
-Малка механизация за изпълнение на всички видове довършителни работи.
-Фасадно рамково и тръбно скеле.