За Нас

Анрад ООД е създадена през 2000г. със седалище в гр.София. Занимава се с ново строителство, поддръжка, ремонт и възстановяване на съществуващи сгради,  включително тяхното заснемане и конструктивно обследване.

Дружеството има опит в изграждането на жилищни, обществени, търговски и индустриални обекти, както и в други специфични строителни проекти, като пречиствателни и спортни съоръжения, алтернативни отоплителни системи, барбекю зони и градински пространства.

Фирмата използва иновативни методи на работа,  гарантиращи ефективност и ефикасност, както в икономически, така и в екологичен план.

АНРАД е динамична компания, синхронизираща работа си с европейските регламенти и актуалните стандарти по качество,  със силно изразено отношение към опазването на околната среда и  безопасните  условия на труд.

АНАРД  ООД,  като главен изпълнител с дългогодишен опит, работи с утвърдени подизпълнители, специализирани в конкретни дейности на строителния процес.

Дружеството се стреми към постоянно повишаване уменията и квалификацията на изпълнителския персонал и мотивиране към висок професионализъм на ръководния състав.

Проекти

  • ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
  • АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
  • ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ СГРАДИ
  • ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ
  • ВАКАНЦИОННИ ОБЕКТИ ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
  • ЗАСНЕМАНЕ И КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

Адрес:

Our Address:

София, ул. Ст.Л. Костов N14